Видове дизелови горива от Горрел

за отопление

За повечето потребители дизела е гориво, което се използва от водачите на автомобили с дизелови двигатели и като средство за отопление. Не се прави разлика между предлаганото за моторни превозни средства, уреди за отопляван, за индустриални цели. А всъщност има много голямо значение какъв вид горива се използват, тъй като реално състава на дизела при отделните видове е различен, което на практика означава, ч е от значение какъв вид ще бъде приложен. Ще ви разкажем за многообразието дизелово гориво от Горрел като идеята ни е внесем яснота в случай, че е необходим дизел различен от този, който се ползва за превозното ви средство.

Видове дизелови горива

Горрел е водещ търговец на висококачествени дизелови горива за пазара. Многообразието, което откриваме на пазара е провокирано главно от това, че има различни видове дейности и машини, които се нуждаят от подходящ ресурс за задвижване и работа. Най-основните видове дизелови горива, предлагани от Горрел са:

дизел
  • Дизел Б6

Това е горивото, което се използва за шофиране на леки и тежкотоварни автомобили. Горивото съдържа 6 % биокомпонент, което го прави много по-екологично е не замърсяващо околната среда. Идеята на европейската комисия по опазване на околната среда и намаляването на парниковите газове е процента био компонент да достигне 10, което ще бъде повод за още по-безопасно за природата гориво, ползвано от автомобилите за транспорт;

  • Газьол за отопление

За своите клиенти Горрел предлагат газьол за отопление. Той е различава доста от този транспорт, тъй като е много по-калоричен, а като структура е гъста течност.  Освен това този продукт няма био компонент, а използването му е предназначено за определен вид инсталации, които са проектирани за работа с газьол;

  • За земеделието

Дизеловото гориво от Горрел, което се ползва за селскостопанската техника е без био съставка. Тъй като стопаните търсят по-ниска цена този продукт изцяло отговаря на техните критерии. Като качество този тип гориво е необходимо да отговаря на Наредбата за качеството на течните горива, което гарантира тяхната безопасност за природата.