Кои са важните неща при регистрация на фирма, които да имате предвид?

бизнес

Голям е процента на предприемачите, които се ориентират към столицата. Това решение никак не е за подценяване, тъй като основния бизнес у нас е локализиран именно София. Града се е превърнал в притегателно място и за международни контакти, благодарение на които се създават дългосрочни партньорски отношения. Затова не е изненадващо, че ежедневно се отчита ръст при регистрация на фирма в София в търговския регистър. Водещ мотив е, че предприемачите имат много по-голям шанс да развият идеите си и да ги превърнат в добре печелещи. В случай, че не сте запознати със самата подготовка на документалната част, касаеща регистрацията е добре да се възползвате от услугите на утвърдена счетоводна кантора, което би ви спестило нерви, пари и потенциални грешки.

Защо ви е необходимо да регистрирате фирма?

По силата на закона за да бъде извършвана какъвто и да било вид търговска или стопанска дейност имате нужда от регистрация на фирма. Това е рамка, която ви дава права, но и задължения съобразно българското законодателството. У нас се извършва в Агенцията по вписванията. Изключително важно е да се вземат под внимание всички детайли по регистрацията както и стъпките, които следва да предприемете по отношение на това действие.

Нуждата от регистрация във фирма се отнася до:

 • Възможност да извършвате свободно всякакъв вид дейност, която не е забранена със закон;
 • Можете да си партнирате с наши и международни предприемачи;
 • Разполагате с възможност да развивате идеите си и ги реализирате с цел икономическа облага;
 • Продавате стоки и услуги у нас и извън страната.

Разбира се в зависимост от съответната търговска дейност е важно да се подчертае, че има и съответните задължения на фирмата по отношение на спазването на данъчното и трудово законодателство. С оглед на това да бъдете изрядни пред закона освен нужната регистрация е решаващо да водите финансова отчетност, която безспорно би ви дала информация относно това дали дейността е печеливша и са спазени изискванията на НОИ и НАП по отношение на законосъобразността на фирмата ви.

Как се регистрира фирма в София?

регистрация на фирма

Реално дори не е необходимо физически да сте в София за да бъде извършен целия процес? С оглед да бъдат улеснени предприемачите по отношение на тяхната работа се дава възможност за изцяло подаване на заявление за регистрация онлайн. Друга добра възможност е свързана с това да се инвестира в услугите на счетоводно-правна кантора. Определящо е да се подчертае, че ще си спестите доста усилия. Да не говорим, че няма риск от допускане на грешки при попълването на заявлението за регистрация.

Друг не по-маловажен мотив да се доверите на такива услуги е и консултацията относно това кой вариант абревиатура да изберете относно типа на търговското дружество. Вариантите са няколко:

 • Едноличен търговец;
 • ООД;
 • ЕООД;
 • АС;
 • СД и други.

От практиката на счетоводните фирми в София, а и от гледна точка на това, че е по-лесно да се манипулира със съответното дружество се оказва, че едни от най-масово регистрираните фирми са ООД и ЕООД.

За ползването на такъв тип услуга дължите символична такса. Идеята е както вече споделихме да се спестят усилия, нерви и излишни разходи както и това, че ще получите адекватна консултация относно това кой вариант би бил наистина подходящ относно избора на абревиатура, под чиято шапка да извършвате дейност.

Какви данни е необходимо да предоставите на счетоводната кантора?

Независимо от това дали сами ще подавате документи и заявка за регистрация на фирма в София или ще използвате услугите на счетоводна къща е необходима да имате предвид, че следва да сте подготвени със следните данни:

 • Име на фирмата. Извършва се проверка дали избраното от вас вече не е заето от друг предприемач;
 • Предмет на дейност. Тук детайлно се описва вида на дейността или дейностите, които фирмата ще извършва;
 • Срок. Обикновено се касае за попълване на графата като безсрочно;
 • Седалище и адрес на управление. Това е адреса за кореспонденция, но не е задължително да бъде и на търговския обект или производствената дейност;
 • Управител и учредители (когато с касае за ООД);
 • Капитал. Минималната сума, предвидена от закона е 2 лв.;
 • Номинал на един дружествен дял. Тук минимума е 1 лв.;
 • Брой дружествени дялове;
 • Разпределение на дяловете между съдружниците (отнася се за ООД);
 • Платежен документ внесен капитал.

Имайте предвид, че професионалната услуга ще ви спести доста главоболия. Обикновено счетоводните кантори разполагат с юрист, който изготвя целия пакет от документи, които са необходими за подаването на регистрация. Процеса отнема не повече от 24 часа.

След подаване на набора от документи реалната регистрация в Агенцията по вписванията се извършва в рамките на до 3 работни дни. След като вече имате форма можете да стартирате дейност. Не забравяйте, че се нуждаете и счетоводител, който да ръководи, администрира и осчетоводява бизнеса ви, а това е особено важно за спазването на нормативната уредба на НАП, НОИ и други институции.