С грижа за водомера – особености при смяна

водомер

Въпреки, че смяната на водомера е услуга, която не се ползва толкова често от клиентите то е добре да сме наясно с нейните особености, тъй като предварителната подготовка при възникване на подобен казус може да се окаже решаваща за бързото справяне с повредата. Водомера всеки знае, че е уред, с чиято помощ се измерва показанията на използваната вода от дадено домакинство или търговски обект. И като средство, което носи такава огромна отговорност е редно да проявим нужното внимание и да се запознаем с детайлите, свързани с тези специфични ремонтни работи.

Кога водомера подлежи на смяна

Специфичната роля на този ВиК инструмент за отчитане на количеството разходвана вода идва да покаже, че наистина има много голямо значение как ще се процедира в случаите, в които има налична повреда. Подлежащия на смяна водомер е този, който:

 • Измерва неточно;
 • Отчита по-голямо количество вода от обичайно използваното от домакинството;
 • Спира да отчита поради дефект;
 • Морално остарял е и по предписание на дружеството доставчик на вода се налага неговата подмяна.

На практика точно така изглежда краткия списък с причини, заради който се налага да бъдат предприети демонтажни и монтажни ремонтни работи. Препоръките, които можем да ви дадем в случая са свързани главно с идеята да сте наблюдателни и дори при минимални промени в показанията на водомера да се насочите към съответния екип по услуги ВиК смяна на водомери. Колкото по-бързо решите казуса то толкова по-бързо ще влезете в ритъм и няма да се налага да получавате акт с глоба поради немарливост. Да, правилно разбрахте, ако не сте уведомили дружеството за проявилия се проблем навреме рискувате да отнесете солидна глоба за това.

Етапи и важни стъпки при смяната на водомера

След като разбрахте, че е редно много бързо да уведомите дружеството за проблема, който имате с неработещия коректно водомер то идва етап номер две, който също е ваш ангажимент. Какъв е този втори етап ли? Ами става въпрос за следното – нужно е да се запознаете със списъка от монтажници, които имат валиден лиценз от дружеството, което доставя вода в района за извършване на такъв вид ремонтни мероприятия.

смяна на стар водомер

Не е сложно да се свържете с такива специалисти, тъй като техния списък е достъпен в платформата на дружеството. И още нещо – действително имате право на избор, тъй като всяка определена община има не един или двама водопроводчици, които са в течение на такива проблеми и са оторизирани за подобни мероприятия.

Със сигурност притесненията ви са напълно основателни по отношение на това как протича ремонтната услуга  и какво би ви струвала. Решени да помогнем на нашите читатели сега ще ви запознаем по-детайлно с начина на провеждане на ВиК услугата смяна на водомер:

 • Избиране на екип, който може да реагира оптимално скоро и да ви посети на адрес;
 • Избор на водомер – задължително трябва да отговаря на изискванията на дружеството доставчик;
 • Демонтиране на стария, неработещ водомер в уговорения ден и час за посещение;
 • Съставяне на детайлен приемо-предавателен протокол, в който ясно се описват номер на пломба, сериен номер на водомер, показания на водомера в момента на демонтирането му от ВиК мрежата;
 • Почистване на входа и изхода на тръбите, където се монтира водомера;
 • Монтаж на нов водомер;
 • Провеждане на задължителен тест за функционирането на новия водомер;
 • Поставяне на пломба;
 • Съставяне на протокол с описани новите номера на пломбата и водомера;
 • Узаконяване на водомера.

Приоритетно за домакинствата, ползващи този вид услуга е, че те не се ангажират с нищо освен да заплатят съответната такса (между 30-40 лева) за извършения ремонт. Ангажимента изцяло е в ръцете на екипа, предлагащ услугата, тъй като процеса е контролиран съобразно предписанията и изискванията на ВиК дружеството доставчик на вода.