Какво знаем за плуговете?

Като за начало това, което трябва да се спомене е, че обработката на земя е абсолютно немислима без използването на плугове. Те са устройствата, които имат за задача да са основни помощници в земеделието. Първоначалната обработка и преди всичко подготовката на почвата са задачи, които могат да бъдат изпълнени с помощта именно на плугове. Едва след това е възможно да се извърши засяване или засаждане на различни култури.

02

Плуговете са, всъщност, съвременното пособие за оран и подготовка на почвата и са изработени от метал. В миналото този инструмент се е наричал рало и е бил изработен изцяло от дърво или са били снабдени с метални накрайници, но това е било доста по-рядко. Тягата, която се е използвала е била тази на различни впрегатни животни. Самите плугове са създадени по образ и подобие на ралото, но ефективността е повишена максимално.

Въпреки приликите, днес разнообразието и технологиите в изработката на земеделска техника са на светлинни години от ралото и впрегатните животни. Нещо повече, техниката е толкова специализирана, че земеделските производители спокойно могат да подберат най-доброто за културата, която отглеждат, а също и за количеството и вида на земята, която гледат. Лозарите например, могат да се възползват от лозарски плугове, които са пригодени именно за техните нужди. Визията на самите плугове от този тип е специално разработена и предназначена за лозови насаждения. Още повече, че и този вид плугове има доста подвидове, от гледна точка на технологията и защитите на плужните тела.

Има и навесни, полу-навесни и олекотени плугове. Характерно за употребата на навесните плугове е, че те са от по-ново поколение и не изискват толкова сложни маневри на трактора при оран. Навесните плугове позволяват оран в едната и в другата посока, като при обръщане на трактора, чрез хидравлична команда телата, които са отгоре се завъртат и работата на машината продължава спокойно.

Още полезна информация за видовете плугове и техните спецификации и технически характеристики ще откриете на mass.bg.