Основна информация за шофьорски курс категория В

шофьори

Въпреки, че шофьорските курсове от категория В е една от най-популярната  и разпространена то се оказва ,че малко от кандидат – курсистите са наясно с това на какви условия трябва да отговарят и какви са основните хорариуми, при които се провежда самото обучение. за онези от вас, които смятат скоро да предприемат тази стъпка и да станат част от участниците в движението ето ги и в обобщен вид основните правила.

На какви условия трябва да отговарям за да се запиша в шофьорски курс категория В? тази питанка е приоритетна за всеки млад човек, който желае да шофира. Правилата за записване са сравнително приемливи и всяко едно лице, което е навършило пълнолетие може да се запише в шофьорски курс от тази категория за любители шофьори. Но ето ги и основните, задължителни критерии:

категория B
  1. Трябва да сте навършили 18 години за да застанете зад волана на моторното превозно средство. Законодателя позволява да запишете и преминете обучение, ако сте на 17 г и 9 месеца, което предполага, че след получаване на свидетелството за правоуправление вече ще имате нужните навършени 18 г.
  2. Минималната образователна степен за записване е основно образование или така наречения прогимназиален етап на основната образователна степен. Това означава, че трябва да имате завършен минимум VII клас и да докажете това пред автошколата с представяне на диплом в оригинал и в копие, като второто остава като доказателство във Вашето досие.
  3. При записване се изисква и да представите лична карта, като доказателство, че имате нужната възраст за записване в обучителен шофьорски курс.

Това са задължителните критерии, които ви дават право да запишете и преминете шофьорски курс. Обучението за категорията, която се отнася за моторни превозни средства с допустима маса до 3500 кг. максимална маса преминава през два етапа – теория и практика.

  1. Теорията е задължителен модул и всеки един курсист преминава в присъствена форма тази част от своето обучение в шофьорски курс от категория В. хорариума от часове, които следва да преминете е 40 като тук се включват обстойно запознаване с устройството на автомобила, запознаване с правилника за движение по пътищата, както и задължителния модул, свързан с безопасността на движение. След преминаването и усвояването на модела се полага изпит, състоящ се от 45 въпроса.
  2. При успешно взет изпит по теория следва да преминете и практическия модул или така нареченото кормуване. Тук задължителните часове са 31 и включват всички основни условия и изграждане на навици за безопасно и правилно шофиране на полигон, извънградски условия, автомагистрала, интензивен градски трафик.

Това са най-важните неща, които трябва да знаете преди да предприемете стъпка по записване на курс от категория В.