Защо да внимавате при подбора на кюнци за печката за отопление?

кюнци

Не са малко хората, които се отопляват с печки, камини и котли. А за да работят ефективно тези уреди е напълно естествено да се помисли и за димоотводната система. Правилната организация на елементите за отопление са в основата на това да се осигури уют и топлина през зимата и то на сравнително изгодна цена. Главен атрибут от системата за отвеждането на димните газове са конци за печки, които се предлагат в разнообразни варианти. Предпочитанията към някои конкретни видове е обяснимо, тъй като така домакинството си гарантира оптимизиране на разходите. В днешната публикация ще ви запознаем с някои от основните продукти от категорията като целта е да можете да си гарантирате удобство и комфорт, уют и приятни условия през студените месеци.

Същност на кюнците за печки

Без този димоотводен елемент е немислимо който и да бил уред на дърва, пелети, нафта, газ или друго гориво да работи. Необходимостта от извеждането на газовете и миризмата в атмосферата е от съществено значение както за уюта в интериора така и за осигуряването на здравословна среда. А самите кюнци представляват изработени от ламаринени листи тръби, които изграждат инсталацията, по която се отвеждат вредните вещества в атмосферата.

Подбора им трябва да бъде извършен професионално. Това е важно обстоятелство, което има пряко отношение към усвояването на топлината, осигуряването на безопасни условия за живот. А самото определяне на видовете компоненти идва да покаже, че се касае за продукти, които са изключително ценни, решаващи и важни за оптимизиране на отоплителния процес. Професионалистите ще ви гарантират правилни насоки относно:

 • Покупката на качествени кюнци;
 • Подбор на видове, които са приложими за вашата димоотводна инсталация;
 • Намиране на най-изгодните цени;
 • Внимание към типа на уреда, за който са предназначени;
 • Определяне на размерите и други.

Необходимо е да изберете такива кюнци за печки, които могат да подсигурят ефективна работа на уреда, защото при затруднено отвеждане на газовете и дима могат да бъдат създадени неблагоприятни и дори застрашаващо живота и здравето ви условия в имота.

Кои видове се препоръчват от специалистите по отоплителни системи?

прави кюнци

Системите за отопление са механизъм, който работи според това от какви компоненти е изграден.  Що е отнася до видовото разнообразие е добре да знаете, че има едностенни и двустенни. Първите са тип стандартни кюнци, които намират приложение при изграждане на отоплителни инсталации с различни видове печки или камини. Що се отнася до двустенните обаче имате предвид, че става въпрос за продукти, които са:

 • С изолация;
 • С отлична ефективност;
 • Подпомагат икономичното отопляване;
 • Усвояват оптимално топлинната енергия.

Ето, че не е без значение на какъв вариант кюнци ще се доверите с оглед на това да можете да оптимизирате разходите и да създадете наистина прекрасни и уютни условия за живот в имота си въпреки ниските температури навън.

Класификация по отношение на размери и форма

Други съществени показатели, по който кюнците се различават едни от други са тяхната форма и размер. Спрямо размерите имайте предвид, че освен като дължина е необходимо при покупка да внимавате и с диаметъра на тръбата. Това е решаващо, тъй като отворите на печките или извода за комин не винаги са идентични и трябва да изберете такива кюнци, които да могат да изградят наистина перспективно и сигурно оборудване на димоотвода.

Формите също са разнообразни. Сред най-значимите се отнасят:

 • Прави. Това са така наречените основни кюнци. Те могат да бъдат с различна дължина от 30 до 100 см и в диаметър с Ф, което да отговаря на вида на отвора на печката или комина ;
 • Ъглови. Съществени за при изграждането на димоотвода, тъй като на тях можете да е доверите за промяна на пътя на системата за отвеждане на димни газове;
 • Ревизии. Наричат ги още имитаф. Тяхната роля е да намалят образуването на конденз в с димоотвода и да позволят лесното почистване на сажди.

Още информация относно кюнците можете да намерите в сайта на balkanenergy.bg.