Основни предимства на култиваторите с марка MASS

култиватори

Култиваторите за обработка на почвата са изключително ценен ресурс за всяко едно стопанство. Но как фермерите избират своята нова техника или пък предпочитат рециклирани варианти заради по-ниската цена. Наясно сме, че всяко употребявано вече изделие си има своите недостатъци, а единствено цената се оказа предимство. Всъщност тук амортизационния процес е в пъти по-бърз отколкото при новите култивиращи устройства и е въпрос на индивидуална преценка от страна на клиента на какъв тип би заложил. Характерно за избора на инвентар е степента на натоварване. От изключителна важност е стопанството да бъде обработвано правилно, тъй като това реално ще бъде и причина за добри добиви. Много от стопаните препоръчват инвентар от MASS.bg – култиватор, сеялка, плуг и всякакви други приспособления се предлагат от българския производител.

прикачен инвентар

В основата на култивирането е факта, че почвения слой може да получи нужната аерация, да бъдат отстранени нежеланите плевели, а освен това да се получи добро разрохкване, което да спомогне за правилното обгрижване на земята. Днес много повече стопани разчитат на култиваторите за да обработват земята. В зависимост от това каква е общата обработваема площ от MASS.bg предоставят разнообразни решения. Ширината на тялото се предлага в различни размери, което е още една причина да помислите за това кой е най-подходящия модел култиватор, предлагат от българския производител. С грижа за земята и ефективното обработване – това е основната мисия на MASS. Селското стопанство у нас върви с бързи темпове към високите европейски стандарти, което от своя страна наистина предполага и внедряването на машини, съоръжения и инвентар, които определено могат да бъдат изключително полезни за повишаването на добивите.

Предимства на ползването на култиватори с марка MASS.bg

  1. Едва ли ще намерите по-ефективно средство за разораване на земния слой от култиваторите MASS, които са с доказано качество, здравина и издръжливост на високи натоварвания.
  2. С култивиращия инвентар се извършват множество операции. Освен разрохкването на почвата с надеждните култиватори MASS успешно се отстраняват плевелите, които отнемат от влагата и хранителните вещества на засетите култури.
  3. За да е мека и готова за сеитба почвата освен липсата на плевели и добра влажност е важно да се има предвид и това, че торовете за растителна защита и препаратите също имат съществена роля за развитието на засетите посети. Поради това култиваторите биват използвани  и като средство за размесване на почвата с торта равномерно и съобразно агротехническия план на стопанството.

MASS е марка, която е много добре позната на българските фермери. Изключителното многообразие от опции, които предоставят тези инвентарни ресурси дава много добро ниво на почвената обработка.