Фрези за трактори – видове

Модерното земеделие свързваме със съвременната техника, която се използва. Трактори и комбайни са основните такива, които несъмнено са определящи за това стопанството да се развива ефективно и да заложите наистина на високи добиви. Труден е секторът селско стопанство и ако българските производители на земеделска продукция не използват финансирането от европейските фондове наистина биха изпаднали в доста тежко положение. Разбира се когато говорим за такъв вид субсидиране няма как да това да не бъде обвързано и с определени конкретни условия, на които трябва да отговарят земеделците и техните стопанства. Обработката на земеделска земя е строго определена в зависимост от културите, които се отглеждат. Разбира се подготовката на почвата за засяването ѝ е свързано с това да разполагате с нужната техника и инвентар.  Използвайки като главна машина трактора то той наистина трябва да е достатъчно надежден и качествен за да можете да го използвате за всяко едно от техническите мероприятия, които следва да извършите. Агропът2011 предоставя на своите клиенти не само такива машини, но и инвентар, който да е подходящ за тях. Фрези за трактори са задължителни за да можете да след първичното обработване на почвата да подготвите леглото за семената максимално добре.Японски Трактори -  Кубота - Kubota

Никой опитен земеделски производител няма да пристъпи към засяване ако не разполага с фреза, с чиято помощ да бъде разрохкана почвата до състояние, което да постави началото на новият живот, който ще бъде засят тук. Идеята на фрезоването, както още е известно в техническите обработки, се извършва за да се снабди с влага и въздух слоят, в който се полагат семената. Имайте предвид, че новите фрези за трактори имат възможност от таблото на оператора на машината да се нагласят на каква дълбочина да бъде извършено мероприятието или още обработката на почвения слой. Не се препоръчва обаче той да бъде повече от 15 сантиметра, за да не се губят ценните качества и плодородието на почвата. Фрезата за трактор едновременно разбива буците и разрохква почвата. Модерното земеделие се нуждае от такава техника, защото с нейното използване се увеличават ефективните обработки и разбира се добивите от продукцията.

Настройте дълбочината, на която желаете да бъде извършено фрезоването. Съобразете на каква дълбочина ще бъдат засети семената и ще се изненадате как с фрезата ще постигнете ефективно и бързо като подготовка за текущото засяване мероприятие. Когато сте наясно какво търсите можете лесно да го откриете. На вниманието на дребните земеделски стопани, както и тези, които отглеждат големи площи предоставяме различни като габарити фрези за трактори. На сайта на агропът2011 ще видите два от основните видове фрези за трактори -палцова и междуредова.

Палцовата фреза е високоефективен инвентар, който можете да монтирате на трактор и да обработите големи площи. Работното рамо е достатъчно голяма за да можете с един ход ефективно да третирате наистина достатъчно като пространство почва. Тук е важен фактора време, защото за да бъде навреме засята новата реколта следва да се съобразите с времето и да спазите агротехническите срокове. Житните култури преди да бъдат засети самата почва трябва да бъде подготвена за същинското им полагане. Затова използването на инвентар като фреза ще допринесе за намаляването на плевелите, които дълбоката оран не е успяла да отстрани.

Междуредовата фреза се използва за обработки , които засягат трайни насаждения. Въпреки, че тук има култури, които са многогодишни обработките, които трябва да извършвате са доста. Междуредовото фрезоване и окопаване на дърветата или лозите е част от поддържането им в добро състояние. Тук въртящите се дискове на фрезата са доста по-малко като брой от палцовия модел, но разбира се това се дължи на факта, че не трябва да бъдат засягани насажденията.  При нужда от фреза за трактор можете да се обърнете към професионалистите от агропът2011. Дипломирани агрономи ще дадат съвети, които да подобрят работата в стопанството Ви. Очакваме Ви!